۱۴۰۲ جمعه ۷ مهر
مهار تورم و رشد تولید
برگزاري دوره اصول و مباني ابزار دقيق
يك دوره اصول و مباني ابزار دقيق با حضوربرخي از كاركنان براي اولين بار در شركت برگزارشد. به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، اولين دوره آموزشي اصول و مباني ابزار دقيق از تاريخ20 تا 22 مرداد ماه سال جاري برگزار شد.

يك دوره  اصول و مباني ابزار دقيق با حضوربرخي از كاركنان براي اولين بار در شركت  برگزارشد.

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، اولين دوره آموزشي اصول و مباني ابزار دقيق از  تاريخ20 تا 22 مرداد ماه سال جاري برگزار شد.