۱۴۰۱ پنج شنبه ۷ مهر
تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین
مسابقات دارت خانوادگي گراميداشت هفته دفاع مقدس
مجموعه ورزشي شركت گاز خراسان شمالي در عصر ششم مهر 94 ميزبان كاركنان شركت گاز خراسان شمالي و خانواده هايشان بود در مسابقات دارت خانوادگي به مناسب هفته دفاع مقدس.

مجموعه ورزشي شركت گاز خراسان شمالي در عصر ششم مهر 94 ميزبان كاركنان شركت گاز خراسان شمالي و خانواده هايشان بود در مسابقات دارت خانوادگي به مناسب هفته دفاع مقدس.

اين مسابقات در جمعي صميمي و در دو گروه بانوان و آقايان برگزار شد و سه نفر برتر هر گروه مسابقه پاياني را برگزار كردند و قهرمان قهرمانان نيز بدين ترتيب مشخص گرديد.