۱۴۰۰ يکشنبه ۲۸ شهريور
تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
تاريخچه و اساسنامه شركت

تولد صنعت گاز طبيعي

اساس و مبناي صنعت گازي كه در آمريكا و اروپا به وجود آمد گاز طبيعي نبود، بلكه گازي بود كه در اثر حرارت دادن به زغال سنگ ايجاد مي شد. اين گاز زغال سنگي (گاز شهري) كه براي روشنايي مورد استفاده قرار مي گرفت، روش زندگي مردم را در اوايل قرن هجدهم دگرگون ساخت. ساعات كار و فعاليت كارخانه ها افزايش يافت و مردم نيز توانستند در هنگام شب بدون استفاده از شمع گران قيمت و خطرناك، از روشنايي استفاده ببرند و متعاقب آن در منازل خود روزنامه و كتاب بخوانند.

سرانجام يك مخترع اسكاتلندي به نام ويليام مرداك نخستين كسي بود كه دريافت از گاز به عنوان يك منبع انرژي مي توان آسان تر از زغال سنگ استفاده كرد. زيرا هم امكان انتقال آن از طريف لوله كشي وجود داشت و هم آنكه به راحتي قابل كنترل بود. در سال 1972 ويليام مرداك توانست با استفاده از انرژي گاز، روشنايي خانه خود را تأمين كند. و در سال1979 فردي به نام فيليپ لبون نخستين آزمايش خود را به روي گازي آغاز كرد كه در اثر حرارت دادن خاك اره و زغال سنگ به دست مي آمد. وي روش تقطير گاز حاصل از چوب را به ثبت رساند. با اين وصف دولت فرانسه از پذيرش نظريه و ديدگاه فيليپ لبون در استفاده از گسترش نظام روشنايي گازي امتناع كرد تا اينكه در سال 1807 وينسور براي اولين بار روش ايجاد روشنايي گازي در خيابان هاي لندن را به نمايش گذاشت. در اوايل كار براي گازرساني از لوله هاي چوبي استفاده مي شد و به مرور لوله هايي مانند لوله توپهاي جنگي مربوز به نيروي درياي جايگزين آنها شد. در سال 1819 در لندن حدود 482 كيلومتر لوله كشي وجود داشت، كه گاز مورد نياز حدود 50 هزار مصرف كننده گازي را تأمين مي كرد. در همين سالها فعاليت هاي مختلف براي استفاده از گاز در صنعت آغاز مي شود. هر چند ايرانيان در استفاده از گاز و ديگر مشتقات نفتي بر ديگر اقوام جهان پيشي داشته اند و همچنان كه پيشتر اشاره كرديم وجود بقاياي آتشكده ها و معابدي كه در نزديكي مخازن گاز طبيعي قرار داشته اند گواه اين مدعاست.

نخستين اسناد تاريخي استفاده با برنامه از گاز در ايران به زمان قاجاريه و سلطنت ناصرالدين شاه مربوط مي شود. هنگامي كه ناصرالدين شاه در سال 1873 ميلادي به لندن سفر كرده بود، چراغهاي گازي كه روشني بخش معابر بودند، تعجب وي را برانگيخت و پس از بازگشت به ايران دستور احداث و استفاده از كارخانه چراغ گاز را صادر كرد. از سال 1908 ميلادي كه نخستين چاه نفت ايران در مسجد سليمان به نفت رسيد، حجم زيادي از گازهاي همراه به علت بعد مسافت بين منابع توليد و نقاط مصرف و بالا بودن هزينه سرمايه گذاري و پايين بودن مصرف كه تنها محدود به مناطق جنوب مي شد، سوخته و به هدر مي رفت اما تدريجا كه منابع نفت يكي پس از ديگري احداث و به بهره برداري مي رسيد، استفاده از گاز طبيعي براي تأمين سوخت و مصارف منازل سازماني در مناطق نفتخيز از جمله مسجد سليمان، آغاجاري، هفتگل و آبادان مورد توجه قرار گرفت و در كنار فعاليتهاي اصلي توليد، انتقال و پالايش نفت خام در نواحي جنوبي ايران، فعاليتهاي محدودي براي تهيه و به عمل آوردن گاز طبيعي توسط شركتهاي عامل انجام مي شد.

 شركت ملي گاز ايران

كاربرد گاز طبيعي به عنوان سوخت حرارتي تنها قسمتي از موارد متنوع كارآيي اين ماده گرانقدر به شمار مي رود. اهميت اصلي و واقعي گاز طبيعي با توجه به ارزش افزوده فراوان و قابليت تبديل به هزاران نوع كالاي با ارزش اقتصادي در بخش صنعت پتروشيمي ظاهر مي شود. نياز روزافزون به گاز براي تامين انرژي و سوخت و همينطور ارز حاصل از فروش و صادرات براي سرمايه گذاري و راه اندازي صنايع مادر و زير بنايي در كشور، انديشه تمركز بخشيدن فعاليتهاي مرتبط با صنعت گاز را تقويت كرد و در اين رابطه طبق اساسنامه قانوني، شركت ملي گاز ايران به عنوان يكي از چهار شركت اصلي وابسته به وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران با سرمايه اوليه 25 ميليارد ريال در سال 1344 هجري خورشيدي مطابق با 1965 ميلادي تاسيس گرديد.

اكنون شركت ملي گاز ايران يكي از ده شركت بزرگ فعال در عرصه گاز در خاورميانه و يكي از چهار شركت اصلي وزارت نفت با سابقه بيش از 50 سال است كه وظيفه تامين بيش از 70 درصد از سوخت مورد نياز كشور را بر عهده دارد.

شركت گاز خراسان شمالي

پس از تفكيك استان از خراسان بزرگ، شركت گاز خراسان شمالي در تير ماه 85 بصورت سهامي خاص بر اساس بند پ تبصره 4 قانون بودجه سال 1384 تاسيس گرديد.

عمليات گازرساني به منطقه خراسان شمالي از سال 61 يعني 4 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي آغاز گرديده است.

روستاي چمن بيد در فروردين 61 بعنوان اولين روستا و شهرهاي شيروان، فاروج و آشخانه در ديماه سال 63 بعنوان اولين شهر ها از نعمت گاز بهره مند گرديدند. بطور كلي قبل از تاسيس شركت 9شهر و 63 روستا گازدار مي باشند.

در خرداد ماه سال 1397 تعداد شهر ها و روستا هاي گاز دار به 22 شهر(گازداربودن تمامي شهرهاي استان ) و 737 روستا رسيده است.

ضريب نفوذ گاز در شهرها 100% و در روستاها 98.5% مي باشد.

گازرساني به صنايع و نيروگاه بعنوان اولويت كارآفريني همواره مورد توجه اين شركت قرار دارد بگونه اي كه با تحت پوشش قرار دادن 256 مصرف كننده عمده و صنعتي ، 76 % مصرف كل استان را به خود اختصاص داده است.

اساسنامه شركت گاز خراسان شمالي
به موجب اساسنامه شركت گاز استان خراسان(سهامي خاص) ،‌ اهداف و وظائف اين شركت عبارت است از : 

الف ) دريافت ، توزيع ، خريد و فروش و حق العمل كاري گاز طبيعي با رعايت مقررات و قوانين مربوطه 
ب ) حفظ ، نگهداري و اداره عمليات مربوط به شبكه هاي توزيع گاز ، ايستگاههاي تقليل فشار ، ايستگاههاي اندازه گيري ، ايستگاههاي حفاظت از زنگ و سايرتاسيسات و ابنيه مرتبط با فعاليتهاي شركت 
ج ) ارائه خدمات به متقاضيان و مشتركين گاز طبيعي ، فروش گاز براساس قرارداد و اهتمام در ارتقاء كيفيت خدمات قبل و بعد از فروش به مشتركين و مصرف كنندگان گاز طبيعي 
د ) مطالعات فني ، مهندسي ،‌اقتصادي و طراحي و اجراي طرحهاي گازرساني و ايجاد و احداث تاسيسات و ابنيه لازم جهت نيل به اهداف شركت حسب برنامه هاي مصوب شركت ملي گاز ايران 
هـ) مشاركت و اهتمام در تهيه و تنظيم مقررات و استانداردهاي فني و ايمني و لزوم رعايت ضوابط و استانداردها در كليه زمينه هاي بهره برداري ، ‌نگهداري تاسيسات و اطمينان از اجراء و رعايت ضوابط مذكور توسط مصرف كنندگان گاز طبيعي و همچنين فراهم آوردن شرايط مناسب ولازم جهت استفاده بهينه و منطقي از گاز طبيعي 
و ) مراقبت و اهتمام لازم براي توسعه و پيشرفت فعاليتهاي موضوعه شركت از لحاظ علمي ، فني و اقتصادي و كوشش درافزايش استفاده از سهم داخلي در طراحي ، ساخت واجراء طرحهاي توسعه اي 
ز ) اهتمام وكوشش به منظور ارتقاء سطح دانش و معلومات تخصصي نيروي انساني در جهت توسعه امر فعاليتهاي موضوعه شركت و افزايش بهره وري نيروي انساني 
ح ) كوشش در اداره امور شركت بر مبناي بنگاهها ي اقتصادي ، بهينه سازي و بهره وري مناسب از امكانات و منابع برقراري نظامهاي حسابداري مديريت و صنعتي

 

جايگاه ايران در ميان ده كشور اول مصرف كننده گاز طبيعي جهان در سال 2016

رديف

نام كشور

ذخاير(تريليون متر مكعب)

درصد از كل

1

آمريكا

778

22.8

2

روسيه

391.5

11.2

3

چين

197.23

5.7

4

ايران

191.2

5.5

5

ژاپن

113.4

0

6

عربستان

106.4

3.1

7

كانادا

102.5

2.9

8

مكزيك

83.2

2.4

9

آلمان

74.6

2.1

10

انگلستان

68.3

2


جايگاه ايران در ميان ده كشور اول توليد كننده گاز طبيعي جهان در سال 2016

 رديف

نام كشور

ذخاير(تريليون متر مكعب)

درصد از كل

1

آمريكا

767.3

22

2

روسيه

573.3

16.1

3

ايران

181.4

5.1

4

قطر

192.5

5.4

5

كانادا

163.5

4.6

6

چين

138

3.9

7

عربستان سعودي

106.4

3

8

الجزاير

83

2.3

9

اندونزي

75

2.1

10

هلند

43

1.2

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/25
تعداد بازدید:
3229
تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به شركت گاز خراسان شمالي ميباشد.
Powered by DorsaPortal