۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۲ بهمن
تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین
مدير عامل شركت گاز استان خراسان شمالي خبر داد: فاصله با جشن اتمام گازرساني در استان: فقط 80 روستا
گازرساني به روستاهاي باقيمانده

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، ميربلوكي مدير عامل شركت گاز استان با اعلام اين خبر افزود: در حال حاضر عمليات گازرساني روستايي به روستاهاي باقيمانده در اقصي نقاط اين استان با شتاب مطلوبي در حال انجام است كه با اتمام گازرساني به 80 روستا، 9 هزار و 758 خانوار از نعمت الهي گاز بهره مند خواهند شد.

وي افزود: عمليات اجرايي اين پروژه ها در 6 شهرستان با اجراي 563 كيلومتر خط شبكه در حال انجام است؛ كه شهرستان رازوجرگلان با  31 روستا در 3 محور، شهرستان شيروان با 9 روستا در 2 محور، شهرستان مانه و سملقان با 14 روستا در 2 محور، شهرستان فاروج با 15 روستا در 1 محور، شهرستان جاجرم با 4 روستا در  1 محور و شهرستان بجنورد با 6 روستا در 2 محور مي باشد.

مدير عامل شركت گاز استان خراسان شمالي تصريح كرد: تا كنون 22 شهر و 670 روستا از نعمت گاز   بهره مندند كه ضريب نفوذ شهري 100درصد و ضريب نفوذ روستايي 90 درصد مي باشد.

اين مقام مسئول بيان كرد: اعتقاد به توسعه روستايي به عنوان محور فعاليت‌هاي دولت وجود دارد؛ و گازرساني به روستاها نقش بسيار مهمي در افزايش كيفيت زندگي خانوار روستايي استان داشته است و انشاا... تا سال 97 پرونده گازرساني روستايي در خراسان شمالي بسته خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: در كنار توسعه كمي شبكه گازرساني در استان، افزايش كيفيت خدمت رساني و رضايتمندي مشتركين و ذي نفعان شركت نيز در دستور كار قرار دارد و در اين راستا اقدامات خوبي از جمله صدور آني قبوض گاز در مركز استان اجرايي گرديده و در آينده در تمام نقاط استان انجام خواهد شد.