۱۴۰۲ چهارشنبه ۵ مهر
مهار تورم و رشد تولید
برگزار ي دوره بازآموزي ايمني گاز طبيعي در ايستگاههاي تقليل فشار
، دوره بازآموزي ايمني گاز طبيعي در ايستگاههاي تقليل فشار

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، دوره بازآموزي ايمني گاز طبيعي در ايستگاههاي تقليل فشار با حضور 36 نفر از كاركنان تعميرات، بهره برداري ، بازرسي، اندازه گيري و HSE  استان از تاريخ 22تا  24 ارديبهشت به مدت سه روز  توسط آقاي مهندس امير خواجويي در سالن آموزش ستاد  برگزار شد.

هدف از اين دوره سه روزه، آشنايي با خطرات گاز طبيعي در شبكه هاي گازرساني و ايستگاههاي تقليل فشار عنوان شده است.

در اين دوره به مسائل مختلفي از جمله: آشنايي با گاز طبيعي، تعريف گاز طبيعي، انواع گازها، كاربرد مهم گاز طبيعي، گاز از توليدتا مصرف، طبقه بندي خطر، سيستمهاي انتقال، ايستگاه CGS، طبقه بندي خطر در ايستگاههاي CGS و TBS، خواص بودار كننده و ... پرداخته شد.