۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر
مهار تورم و رشد تولید
وعده مديرعامل گاز استان در برنامه تلويزيوني: پايان سال آينده اتمام گازرساني به استان
ميربلوكي مديرعامل شركت گاز استان خراسان شمالي با حضور در برنامه زنده تلويزيوني گفتگوي ويژه خبري صداوسيماي استان به بيان مطالبي در خصوص وضعيت عملكرد گازرساني و مصرف گاز در استان پرداخت.

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، وي اظهار داشت: هم اكنون تمام شهرهاي استان  و 647 روستاي استان از نعمت گاز بهره مند مي باشند و ضريب نفوذ خانوارهاي شهري 100 درصد و روستايي استان به 86 درصد رسيده است و 32 جايگاه CNG فعال است.

مديرعامل شركت گاز خراسان شمالي، با اشاره به سرعت مطلوب عمليات گازرساني در بخش هاي روستايي استان اظهار كرد: عمليات گازرساني به 127 روستا با جديت تمام در حال اجرا است و تا پايان سال جاري تمام روستاهاي شهرستان اسفراين از نعمت گاز بهره مند مي شوند.