۱۴۰۲ چهارشنبه ۵ مهر
مهار تورم و رشد تولید
به مناسبت هفته پدافند غيرعامل: مانور قطع برق در شركت گاز خراسان شمالي برگزار شد
در روز يك شنبه هفته جاري 14 آبان به مناسبت هفته پدافندغيرعامل، مانور قطع برق و شروع بكار مولد هاي اضطراري ساختمان ستاد و ناحيه بجنورد برگزارگرديد.
به گزارش روابط عمومي شركت گاز خراسان شمالي، پناهي نژاد رييس بهداشت ايمني و پدافند غير عامل شركت گاز استان بيان كرد: مانور قطع برق ساختمان ستاد و اداره گاز شهرستان بجنورد از ساعت 8 تا 8:45 صبح برگزار شد و عملكرد ديزل ژنراتور اضطراري، سيستم UPS، همچنين واكنش تجهيزات مختلف وابسته به برق مانند ديتا سنتر، سيستم مانيتورينگ ، آسانسورها و... مورد بررسي قرار گرفت.