۱۴۰۲ جمعه ۱۲ خرداد
مهار تورم و رشد تولید
دوره ايمني مقدماتي آتش نشاني
به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي،دومين دوره آموزشي ايمني مقدماتي آتشنشاني برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي،دومين  دوره آموزشي ايمني مقدماتي آتشنشاني برگزار شد.

اين دوره آموزشي  در تاريخ 9 شهريور براي 33 نفر از نيروهاي پيمان امداد-تعميرات حجمي در محل سالن آموزش ستاد برگزار شد.