۱۴۰۲ چهارشنبه ۵ مهر
مهار تورم و رشد تولید
دوره آموزشي آناليز آسيب پذيري امنيت
كلاس آناليز آسيب پذيري براي اولين بار در شركت گاز خراسان شمالي برگزار گرديد. به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، اين كلاس از تاريخ 25 تا 27شهريور به مدت سه روز با حضور 17 نفر از همكاران واحدهاي HSE، امور بهره برداري، واحد رايانه،امور مهندسي و حراست به صورت كارگاهي برگزار شد.

كلاس آناليز آسيب پذيري براي اولين بار در شركت گاز خراسان شمالي برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، اين كلاس از تاريخ 25 تا 27شهريور به مدت سه روز با حضور 17 نفر از همكاران واحدهاي HSE، امور بهره برداري، واحد رايانه،امور مهندسي و حراست به صورت كارگاهي برگزار شد.