۱۴۰۲ چهارشنبه ۵ مهر
مهار تورم و رشد تولید
برگزاري مانور زلزله و خروج اضطراري در شركت گاز استان خراسان شمالي
به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، تمرين آمادگي براي زلزله و خروج اضطراري درساختمان ستاد شركت گاز استان در مورخ 19/01/96 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، تمرين آمادگي براي زلزله و خروج اضطراري درساختمان ستاد شركت گاز استان در مورخ 19/01/96 برگزار شد.

 

پناهي نژاد رئيس بهداشت ايمني و محيط زيست شركت گاز استان گفت: برگزاري اين مانور با هدف سنجش ميزان آمادگي كليه پرسنل و يافتن نقاط ضعف، افزايش تجربه، آمادگي در زمان وقوع زلزله و تمرين جهت مقابله با شرايط اضطراري مي باشد.

اين مانور راس ساعت 9:05 باصداي آژير در ساختمان ستاد شركت شروع شد كه بلافاصله كاركنان با شنيدن صداي آژير در محل هاي امن اتاق پناه گرفتند و همزمان با موضع گيري كاركنان، كارشناسان HSE از نحوه قرار گرفتن آنها بازديد بعمل آوردند و ضمن اطمينان از همكاري پرسنل، نكات لازم براي انتخاب محل امن اتاق را به آنها گوشزد نمودند.

با صداي آژير دوم همكاران اقدام به تخليه ساختمان از طريق خروجي هاي اضطراري نمودند و در محل امن جانمايي شده در روبروي ساختمان ستاد تجمع نمودند.

شايان ذكر است در زمان اجراي مانور كارهايي همچون بازديد كارشناسان HSE از حسن انجام كار، كنترل ورود و خروج خودروها در خيابان توسط همكاران حراست جهت پيشگيري از تصادف، كنترل و خارج كردن ارباب رجوع و افراد ناتوان يا سالمند، كنترل ليست افراد موجود در ستاد و مقايسه آن با افراد خارج شده هنگام خروج اضطراري و آماده نگهداشتن آمبولانس جهت اتفاقات پيش بيني نشده انجام شد.

در پايان مانور نيز حسن رضا ميربلوكي مديرعامل شركت گاز استان خراسان شمالي استان ضمن تشكر از برگزاري مانور و همكاري همه عزيزان خاطر نشان ساخت: برگزاري مانور منجر به آمادگي در حوادث پيش بيني نشده مي گردد و تكرار برنامه هايي اين چنين بصورت دوره اي، باعث مي شود عملكرد صحيح در ذهن افراد نهادينه شود و از دستپاچگي و آسيب هاي ناشي از ناآگاهي جلوگيري گردد.

تاریخ:
1396/02/02
تعداد بازدید:
245
منبع: