۱۴۰۲ دوشنبه ۲۰ آذر
مهار تورم و رشد تولید
برگزاري دومين جشنواره نظام پيشنهاد ها در شركت گاز استان خراسان شمالي
به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، به منظور تقدير و تشكر از اركان موثر در پياده سازي نظام پيشنهادها ، دومين جشنواره نظام پيشنهادهاي شركت گاز استان خراسان شمالي در سالن آموزش مجتمع آموزشي و ورزشي شركت برگزار شد.

در اين جشنواره كه در روز سه شنبه 22/12/91 به منظور تشويق و ترغيب ديگر كاركنان به مشاركت در امور از طريق نظام پيشنهادها و با حضور معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري ، مدير كل دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري ، دبيران نظام مشاركت تعدادي از دستگاههاي اجرايي ، مدير عامل ، اعضاء هيئت مديره ، هيئت رئيسه و جمع كثيري از كاركنان برگزار شده بود، با اهداي لوح و هدايايي از برترين هاي نظام پيشنهادها تقدير و تشكر بعمل آمد.

     در ابتداي اين جشنواره آقاي ضميري دبير نظام مشاركت شركت به تشريح اهداف شركت از پياده سازي نظام پيشنهادها در شركت ، هدفگذاري صورت گرفته ، عملكرد شوراي همياري و مشاركت و دبيرخانه نظام پيشنهادها در سال گذشته و سال جاري و روند رشد شاخص هاي مد نظر در آن مدت پرداخت. ايشان در ادامه نيز نتايج آسيب شناسي انجام شده در سال 91 و مقايسه آن با سال 90 ارائه نمود. و بر مبناي آن به نقاط قابل بهبود شناسايي شده و اقدامات و برنامه ريزي هاي انجام شده براي رفع آنها نيز اشاره شد. و مواردي كه نياز به همكاري بيشتركليه همكاران در جايگاههاي مختلف به عنوان پيشنهاد دهنده، ارزياب و مجري است ، را به ايشان يادآوري نمود.

    در اين مراسم تقي نژاد مدير عامل شركت گاز استان ضمن عرض خير مقدم به مهمانان و حضار شركت كننده در جشنواره و تقدير و تشكر از اقدامات انجام شده در پيشبرد امور نظام پيشنهاد ها ، آن را راضي كننده ندانستند و انتظارات بيشتر و در نظر گرفتن چشم انداز بالاتري را طلب نمودند. ايشان در ادامه ضمن ارائه تعريف پيشنهاد ، به ايجاد شور و اشتياق جمعي ، استفاده از ابزار تشويق براي بروز خلاقيت ها و ايده ها ، استفاده از پيشنهاد براي تسريع و تسلط در كار و رسيدن به اهداف بعنوان دستاورد هاي پياده سازي نظام پيشنهاد ها ذكر كردند. ايشان با اشاره به مصوبات سفر مقام معظم رهبري به استان خراسان شمالي كه جبهه كاري مضاعفي را در شركت ايجاد كرده است ، در بيانات ديگري اظهار داشتند هرچند در شرايط جديد محدوديت هاي بيشتري وجود دارد ولي ما بايستي به هر نحو ممكن بر محدوديت ها غلبه كنيم كه يكي از راه حل هاي آن ايجاد ساختاري ماتريسي و موازي در كنار ساختار موجود و استفاده از خرد جمعي است كه با فراخوان و بذر پيشنهاد ميسر است و بارها در شركت مورد استفاده قرار گرفته است . و راه حل ديگر ترويج تفكر « هميشه راه بهتري براي انجام امور وجود دارد» ميباشد. كه اين نيز خود فلسفه وجودي نظام پيشنهاد هاست.

      در بخش ديگري از اين مراسم آقاي نژاد حسين معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري با بيان سخناني ضمن تشكر و سپاسگزاري از مديريت و كاركنان شركت گاز استان بواسطه برگزاري چنين مراسمات و جشنواره هايي كه نشان از پيشبرد عالمانه امورات شركت و توجه به نيروي انساني بعنوان مهمترين سرمايه سازمان است. اظهار داشت جشنواره نظام پيشنهاد ها به نوعي تشكر از افراد نوآور و خلاق در ارائه خلاقيت هاي خود به سازمان است. ايشان در ادامه با اشاره به فوايد نظام پيشنهاد ها افزود ، احساس مشاركت و صاحب نظر بودن در تصميم سازي ها باعث ميشود از يك طرف افرادي كه به نوعي مي خواهند در راه رسيدن سازمان به اهداف مانع ايجاد كنند، به سمت و سوي اثبات خود در سازمان حركت داده شوند و كمتر مانع تراشي كنند. و از طرف ديگر نيرو هايي كه ممكن است صاحبنظر و خلاق باشند ولي كمتر در سازمان مورد توجه قرار ميگيرند ، فرصت ظهور و بروز پيدا كنند.

     در اين مراسم بعنوان يك حركت جديد تعدادي از برترين هاي نظام پيشنهاد ها در سال 90 (آقايان پناهي نژاد ، علوي و شه پرست ) به نمايندگي از ديگر كاركنان ديدگاههاي خود را نسبت به اهميت ، عملكرد ، .... نظام پيشنهاد ها بيان نمودند. در پايان مراسم هم با اهداء لوح و هديه بنحو شايسته اي از برترين ها و همه اركان موثر در پياده سازي نظام پيشنهاد ها تقدير و تشكر بعمل آمد.
 
تاریخ:
1391/12/27
تعداد بازدید:
878
منبع:
مهار تورم و رشد تولید
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به شركت گاز خراسان شمالي ميباشد.
Powered by DorsaPortal