۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
تعرفه فروش

نوع مصرف

تعرفه به ريال

ماههاي سرد سال

ماههاي گرم سال

پالايشگاه

1,000

1,000

پتروشيمي

سوخت

1,320

1,320

خوراك

مطابق ابلاغ ماهيانه

مطابق ابلاغ ماهيانه

صنعتي

صنايع عمده

1,000

1,000

صنايع كوچك

1,000

1,000

فولاد

1,320

1,320

كشاورزي

690

1,150

كسب و خدمات

1,495

1,495

اماكن و تاسيسات دولتي

1,495

2,990

نانوايي

910

910

گرمابه سنتي

1,046

1,046

آموزشي

926

926

ورزشي

926

926

خيريه

926

926

tarefe
 
 

جزئيات صورتحساب مشتركين گاز طبيعي در سال 98 

 1.       ماليات بر ارزش افزوده بر اساس بند (و) ماده 1 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در صورتحساب مشتركين لحاظ مي گردد كه بر اساس قوانين موضوعه جمعاً 9 درصد هزينه گازبهاي مشتركين را مشمول مي شود.

 همچنين عوارض گازرساني مطابق با ماده 65 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و معادل 10درصد گازبها از مشتركين گاز طبيعي به استثناي مصارف خوراك پتروشيمي اخذ مي گردد.

2.       ماليات بر ارزش افزوده طبق قوانين مربوطه براي شهرداري و امور مالياتي ارسال مي گردد. همچنين مطابق بند الف و ب ماده 65 قانون الحاق(2)، به ميزان 50 درصد مبلغ عوارض گازرساني جهت احداث تأسيسات و خطوط گازرساني به شهرها و روستاها با اولويت مناطق سردسير، نفت خيز، گازخيز و استانهايي كه برخورداري آنها از گاز كمتر از متوسط كشوراست و 50 درصد باقي مانده جهت تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي مدارس در اختيار آموزش و پرورش قرار مي گيرد.

3.       شركت ملي گاز ايران به استناد ماده12 قانون الحاق(2) اقدام به بيمه نمودن مشتركين خانگي و تجاري گاز طبيعي نموده و حق بيمه  طبق قانون بودجه سال 1398 براي هر واحد خانگي شهري در ماه  200 تومان و مشترك تجاري شهري ماهيانه 1000 تومان مي باشد. لازم به ذكر است كه مشتركين روستايي 50% مبلغ فوق را به عنوان حق بيمه پرداخت مي نمايند.

4.       كسر هزار ريال در قبوض كليه دستگاه هاي خدماتي وجود دارد و با رند كردن رقم قابل پرداخت، صورتحساب جاري تا 1000 ريال محاسبه مي گردد. اين رقم در صورتحسابهاي آتي مشترك بعنوان مانده هزار ريال نمايش داده مي شود تا در محاسبات صورتحساب لحاظ گردد.

5.       بدهي گذشته شامل كليه بدهي هاي مرتبط با گازبهاء و ديگر موارد مندرج در صورتحساب قبلي مي باشد. لازم به ذكر است در صورت ابلاغ قوانين جديد در روش محاسبه صورتحساب، در صورتي كه قبوض قبلي مشترك مشمول تغييرات باشد ميزان تغيير (افزايش/كاهش) مبالغ صورتحسابهاي قبلي در اين رديف نمايش داده مي شود.

بدهي متفرقه نيز محل درج خسارات وارد شده به تأسيسات شركت از سوي مشترك و يا هزينه هاي خدمات ارائه شده به مشترك (تغيير نام، قبض المثني، تست كنتور، قطع و وصل جريان گاز و . . .) حسب مورد مي باشد. 
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/19
تعداد بازدید:
3800
تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به شركت گاز خراسان شمالي ميباشد.
Powered by DorsaPortal