نتايج آرا فرم نظرسنجي

نظر شما در مورد کیفیت خدمات رسانی سایت چگونه است؟


خیلی خوب
58.75%(47)


خوب
2.5%(2)


متوسط
5%(4)


ضعیف
32.5%(26)


تعداد کل آرا نظرسنجی 80