۱۴۰۳ پنج شنبه ۴ مرداد
جهش تولید با مشارکت مردم
نظام پيشنهادها به جامعه پيمانكاران شركت گاز استان خراسان شمالي راه يافت
شركت گاز استان خراسان شمالي با هدف نهادينه سازي مديريت مشاركت با ابزار نظام پيشنهادها، با طرح چند فراخوان بذر پيشنهاد با محوريت HSE در سمينار «تببين سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست»، نظام پيشنهادها را به خانواده بزرگ پيمانكاران تعميم داد.

  تقي نژاد مديرعامل شركت گاز خراسان شمالي اظهار داشت: در راستاي بسط و گسترش تفكر مديريت مشاركتي و استفاده از خرد و افكار و انديشه هاي همه كاركنان در تصميم سازي ها، براي بهبود مستمر امور، ضروري است با تعميم نظام پيشنهادها به جامعه پيمانكاري ، زمينه استفاده از نظرات و انديشه هاي آنها در پيشبرد امور ، بويژه كاهش مخاطرات و حوادث بدليل عدم رعايت نكات HSE فراهم گردد. 

ضميري رئيس امور پژوهش و دبير نظام پيشنهادها با ارائه مطالبي با عنوان "نظام پيشنهادها بستري براي ارتقاء فرهنگ و شاخص هاي HSE با كمك مجريان آنها" به تشريح فلسفه ي وجودي نظام پيشنهادها و جايگاه آن در حوزه مديريت و چگونگي ورود ذينفعان شامل كاركنان و پيمانكاران به حوزه تصميم سازي ، پرداخت.

در ادامه 4 بذر پيشنهاد با محوريت راهكارهاي ارتقا و نهادينه سازي فرهنگ HSE  ، به منظور اخذ پيشنهاد از كاركنان و پيمانكاران ، تشريح شد.

 
تاریخ:
1392/09/12
تعداد بازدید:
511
منبع:
جهش تولید با مشارکت مردم
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به شركت گاز خراسان شمالي ميباشد.
Powered by DorsaPortal