۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۷ تير
جهش تولید با مشارکت مردم
اخذ گواهينامه استاندارد مديريت انرژي ISO50001:2011 در شركت گاز خراسان شمالي
طي دو روز مميزي توسط تيم مميزي شركت گواهي دهنده (TUV Intersert) انطباق سيستم مديريت انرژي شركت گاز خراسان شمالي با الزامات استاندارد ISO50001:2011 مورد تاييد قرار گرفت و گواهينامه استاندارد مديريت انرژي به اين شركت اعطا گرديد.

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، تيم مميزي با حضور در شركت گاز استان در روزهاي 5 و 6 اسفند ماه مميزي از بخش هاي مختلف را انجام داداند و سرمميز شركت گواهي دهنده، از شركت گاز خراسان شمالي به عنوان سازماني پويا، رو به جلو و يادگيرنده ياد كرده و گفت: باور دستيابي به موفقيت به صورت سيستمي در شركت گاز خراسان شمالي به وجود آمده است.