۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
سال 1398، رونق تولید
مديرعامل شركت گاز خراسان شمالي خبر داد: مشعل گاز در 29 روستاي شهرستان راز و جرگلان روشن شد
29 پروژه گازرساني شهرستان رازوجرگلان به طور متمركز با حضور استاندار، فرماندار شهرستان و مديران و مسئولان استاني و شهرستاني به مناسبت دهه فجر افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، با حضور صالحي استاندار خراسان شمالي مراسم بهره برداري از اين 29پروژه گازرساني به روستاهاي شهرستان راز و جرگلان، شنبه 21 بهمن برگزار گرديد

 محمدرضا صالحي استاندار خراسان شمالي با بيان اينكه تا ابتداي روي كار آمدن دولت تدبير و اميد در شهرستان راز و جرگلان هيچ اقدامي براي گازرساني انجام نشده بود ولي امروز با نگاه ويژه دولت 61 درصد خانوار روستايي اين شهرستان از نعمت گاز برخوردار هستند و سال آينده تمامي روستاهاي استان گازرساني خواهد شد.

ميربلوكي در آيين بهره برداري از 29 پروژه گازرساني به روستاهاي شهرستان رازوجرگلان به مناسبت گراميداشت دهه فجر اظهار كرد: در اين پروژه ها 4469 خانوار روستايي با 3128 انشعاب و با اجراي 176 كيلومتر خط شبكه و با اعتباري بالغ بر 139976 ميليون ريال از نعمت گاز طبيعي برخوردار شدند.