۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۷ تير
جهش تولید با مشارکت مردم
برگزاري دوره آموزشي آشنايي با الگوي تعالي سازماني و منطق رادار
كارگاه آموزشي آشنايي با تعالي سازماني بيست يكم آذر در محل سالن آموزش ساختمان ستاد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، كارگاه آموزشي آشنايي با الگوي تعالي سازماني و منطق رادار با حضور جمعي از كاركنان واحدهاي مختلف از جمله روسا و كارشناسان واحدها تشكيل شد.

در ابتداي آقاي دكتر سليماني مدرس دوره، در خصوص تاريخچه و لزوم شكل گيري الگوهاي تعالي سازماني، مفاهيم بنيادين، مدل تعالي سازماني، اركان الگوي تعالي سازماني،  مطالبي را عنوان نمود.