۱۴۰۰ دوشنبه ۲۰ ارديبهشت
تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
برگزاري دوره بازآموزي اصول كمكهاي اوليه
به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، دوره بازآموزي اصول كمكهاي اوليه در 4 جلسه از نيمه دوم مرداد تا نيمه اول شهريور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، دوره بازآموزي  اصول كمكهاي اوليه در 4 جلسه از نيمه دوم مرداد تا نيمه اول شهريور برگزار شد.

هدف از برگزاري اين دوره ؛ آشنايي با كمكهاي اوليه و انجام اقدامات امدادي در صورت بروز حوادث مي باشد.