۱۴۰۳ پنج شنبه ۴ مرداد
جهش تولید با مشارکت مردم
برگزاري دوره بازآموزي اصول كمكهاي اوليه
به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، دوره بازآموزي اصول كمكهاي اوليه در 4 جلسه از نيمه دوم مرداد تا نيمه اول شهريور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، دوره بازآموزي  اصول كمكهاي اوليه در 4 جلسه از نيمه دوم مرداد تا نيمه اول شهريور برگزار شد.

هدف از برگزاري اين دوره ؛ آشنايي با كمكهاي اوليه و انجام اقدامات امدادي در صورت بروز حوادث مي باشد.