۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
جهش تولید با مشارکت مردم
تهيه و توزيع 800 كيف پارچه‌اي در روز جهاني بدون پلاستيك
شركت گاز استان خراسان شمالي در روز 21 تيرماه به مناسبت روز جهاني بدون پلاستيك، با هدف اشاعه¬ي فرهنگ HSE و كاهش مصرف كيسه‌هاي پلاستيكي؛ تعداد 800 عدد كيسه¬ي پارچه‌اي با قابليت استفاده مجدد؛ تهيه و بين كاركنان خود توزيع نمود.

به گزارش روابط عمومي شركت گاز خراسان شمالي؛ طرفداران محيط زيست در جهان به منظور فرهنگ سازي و ارتقاء سطح دانش شهروندان در زمينه­ي مضرات استفاده از كيسه‌هاي نايلوني، 21 تيرماه را روز جهاني بدون نايلكس نام‌گذاري نموده‌اند. شركت گاز استان خراسان شمالي نيز در روز 21 تيرماه به مناسبت روز جهاني بدون پلاستيك، با هدف اشاعه­ي فرهنگ HSE و كاهش مصرف كيسه‌هاي پلاستيكي؛ تعداد 800 عدد كيسه­ي پارچه‌اي با قابليت استفاده مجدد؛ تهيه و بين كاركنان خود توزيع نمود.