۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
سال 1398، رونق تولید
گراميداشت روز عفاف و حجاب
همزمان با روز ملي عفاف و حجاب مديرعامل و كاركنان شركت گاز خراسان شمالي در مجموعه ورزشي شركت گرد هم آمدند و ضمن شركت در مسابقات تفريحي ورزشي همراه با خانواده، در مراسمي با موضوع عفاف و حجاب شركت كردند.

همزمان با روز ملي عفاف و حجاب مديرعامل و كاركنان شركت گاز خراسان شمالي در مجموعه ورزشي شركت گرد هم آمدند و ضمن شركت در مسابقات تفريحي ورزشي همراه با خانواده، در مراسمي با موضوع عفاف و حجاب شركت كردند.