۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
جهش تولید با مشارکت مردم
مسابقات دارت خانوادگي گراميداشت هفته دفاع مقدس
مجموعه ورزشي شركت گاز خراسان شمالي در عصر ششم مهر 94 ميزبان كاركنان شركت گاز خراسان شمالي و خانواده هايشان بود در مسابقات دارت خانوادگي به مناسب هفته دفاع مقدس.

مجموعه ورزشي شركت گاز خراسان شمالي در عصر ششم مهر 94 ميزبان كاركنان شركت گاز خراسان شمالي و خانواده هايشان بود در مسابقات دارت خانوادگي به مناسب هفته دفاع مقدس.

اين مسابقات در جمعي صميمي و در دو گروه بانوان و آقايان برگزار شد و سه نفر برتر هر گروه مسابقه پاياني را برگزار كردند و قهرمان قهرمانان نيز بدين ترتيب مشخص گرديد.