جستجو
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۸ تير
تاریخ
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منواصلیمنواصلی
درباره استان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی شرکت</span>معرفی شرکت
تاریخچه
اساسنامه
چارت سازمانی
هیات مدیره
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای مشترکین</span>راهنمای مشترکین
تعاریف اولیه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای مشترکین جزء</span>راهنمای مشترکین جزء
اطلاعات مورد نياز مشترکين جزء
مراحل اشتراک پذیری مشترکین جزء
مدارك لازم جهت اشتراك پذيري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای مشترکین عمده</span>راهنمای مشترکین عمده
اطلاعات مورد نياز مشترکين عمده
مراحل اشتراک پذیری مشترکین عمده
مقررات و شرایط
تعرفه هاي فروش در بخش های خانگی، عمومی و صنعتی
هزينه برقراري اشتراك مشتركين جزء
هزینه خدمات قابل ارائه به مشترکین گاز طبیعی
خلاصه فرآیند جهت استفاده مراجعین
خدمات دفاتر پيشخوان
آدرس دفاتر پيشخوان دولت در بجنورد
شناسنامه خدمات الكترونيك و غير الكترونيك
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح تکریم</span>طرح تکریم
اهم وظایف
حقوق شهروندي
ارتباط با واحد طرح تکریم
فرم شکایت یا درخواست مردمی
افتخارات
خطرات و ايمني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روابط عمومی</span>روابط عمومی
اخبار شرکت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور پژوهش</span>امور پژوهش
اعضای شورای پژوهش
پروژه هاي پژوهشي خاتمه يافته
پروژه هاي پژوهشي در حال اجرا
پايان نامه هاي حمايت شده
فراخوان پژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها</span>فرم ها
فرم پيشنهاد پژوهشي
فرم درخواست حمايت از پايان نامه تحصيلات تكميلي - فني مهندسي
فرم درخواست حمايت از پايان نامه تحصيلات تكميلي - منابع انساني
تماس با واحد پژوهش
صفحه مناقصات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظام پيشنهادها</span>نظام پيشنهادها
معرفي نظام پيشنهادها
پيام مديرعامل
شوراي همياري و مشاركت
خط مشي سيستم پيشنهادها
اخبار و اطلاعيه ها
نحوه ارائه پيشنهاد
افتخارات
تماس با دبيرخانه نظام پيشنهادها
خدمات الکترونیک
Collapse بسيج شركت گاز خراسان شماليبسيج شركت گاز خراسان شمالي
اخبار بسيج
افتخارات
گالري تصاوير
خدمات مشتركين
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مشتركين جديد</span>خدمات مشتركين جديد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الكترونيك</span>خدمات الكترونيك
درخواست خدمات انشعاب گاز
درخواست تفكيك كنتورگاز
درخواست آزمايش كنتور
ثبت شكايت
تغييرنوع مصرف مشتركين گاز
صدور پاسخ به استعلام سازمانها
ثبت رقم كنتورمشترك جزء (نبودخواني)
رفع اشكال قبض
جزئيات محاسبه صورتحساب
وصل مجدد جريان گاز مشترك
اصلاح آدرس مشترك جزء
تسويه حساب
اعلام خرابي كنتور
پذيرش اشتراك پذيري مشتركين عمده
پذيرش اشتراك پذيري مشتركين جزء
پذيرش درخواست تغيير ظرفيت كنتورگاز
پذيرش فسخ قرارداد
جابجايي كنتور يا تغيير سيستم لوله كشي داخلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پيگيري خدمات</span>پيگيري خدمات
پيگيري درخواست آزمايش كنتور
پيگيري درخواست تفكيك كنتورگاز
پيگيري تغييرنوع مصرف مشتركين گاز
پيگيري شكايت
پيگيري صدور پاسخ به استعلام سازمانها
پيگيري ثبت رقم كنتورمشترك جزء
پيگيري رفع اشكال قبض
پيگيري جزئيات محاسبه صورتحساب
پيگيري وصل مجدد جريان گاز مشترك
پيگيري اصلاح آدرس مشترك جزء
پيگيري تسويه حساب
پيگيري درخواست خدمات انشعاب گاز
پيگيري پذيرش اشتراك پذيري مشتركين عمده
پيگيري پذيرش اشتراك پذيري مشتركين جزء
پيگيري اعلام خرابي كنتور
پيگيري پذيرش درخواست تغيير ظرفيت كنتورگاز
پيگيري پذيرش فسخ قرارداد
پيگيري جابجايي كنتور يا تغيير سيستم لوله كشي داخليPowered by DorsaPortal