جستجو
۱۳۹۶ شنبه ۱ مهر
تاریخ
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منواصلیمنواصلی
درباره استان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی شرکت</span>معرفی شرکت
تاریخچه
اساسنامه
چارت سازمانی
هیات مدیره
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای مشترکین</span>راهنمای مشترکین
تعاریف اولیه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای مشترکین جزء</span>راهنمای مشترکین جزء
اطلاعات مورد نياز مشترکين جزء
مراحل اشتراک پذیری مشترکین جزء
مدارك لازم جهت اشتراك پذيري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنمای مشترکین عمده</span>راهنمای مشترکین عمده
اطلاعات مورد نياز مشترکين عمده
مراحل اشتراک پذیری مشترکین عمده
مقررات و شرایط
تعرفه هاي فروش در بخش های خانگی، عمومی و صنعتی
هزينه برقراري اشتراك مشتركين جزء
هزینه خدمات قابل ارائه به مشترکین گاز طبیعی
خلاصه فرآیند جهت استفاده مراجعین
خدمات دفاتر پيشخوان
آدرس دفاتر پيشخوان دولت در بجنورد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح تکریم</span>طرح تکریم
اهم وظایف
ارتباط با واحد طرح تکریم
فرم شکایت یا درخواست مردمی
افتخارات
خطرات و ايمني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روابط عمومی</span>روابط عمومی
اخبار شرکت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور پژوهش</span>امور پژوهش
اعضای شورای پژوهش
پروژه هاي پژوهشي خاتمه يافته
پروژه هاي پژوهشي در حال اجرا
پايان نامه هاي حمايت شده
فراخوان پژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها</span>فرم ها
فرم پيشنهاد پژوهشي
فرم درخواست حمايت از پايان نامه تحصيلات تكميلي - فني مهندسي
فرم درخواست حمايت از پايان نامه تحصيلات تكميلي - منابع انساني
تماس با واحد پژوهش
صفحه مناقصات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظام پيشنهادها</span>نظام پيشنهادها
معرفي نظام پيشنهادها
پيام مديرعامل
شوراي همياري و مشاركت
خط مشي سيستم پيشنهادها
اخبار و اطلاعيه ها
نحوه ارائه پيشنهاد
افتخارات
تماس با دبيرخانه نظام پيشنهادها
خدمات الکترونیک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بسيج شركت گاز خراسان شمالي</span>بسيج شركت گاز خراسان شمالي
اخبار بسيج
افتخارات
گالري تصاوير
خدمات مشتركينPowered by DorsaPortal