جستجو
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۸ تير
تاریخ
اخبار
مدير عامل شركت گاز استان خراسان شمالي تاكيد كرد: حمايت از كالاي ايراني با بهره برداري (اتمام) از پروژه هاي گازرساني به صنايع در سال 97 بعنوان موتور محركه توليد مدير عامل شركت گاز استان خراسان شمالي تاكيد كرد: حمايت از كالاي ايراني با بهره برداري (اتمام) از پروژه هاي گازرساني به صنايع در سال 97 بعنوان موتور محركه توليد
مدير عامل شركت گاز استان خراسان شمالي عنوان كرد: شركت گاز استان خراسان شمالي در راستاي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني ضمن پيش قـدم بودن براي تحقق منـويات رهبـر انقـلاب، تمامي ظرفيت خود را بكار خواهد بست و آمادگي لازم براي تحقق شعار سال 1397؛ حمايت از كالاي ايراني را دارد.

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، مديرعامل شركت گاز خراسان شمالي، با اشـاره به نامگذاري امسـال از سوي مقام معظم رهبري به نام سال حمايت از كالاي ايراني، با تأكيد بر اجراي دستورات معظم‌له در اين زمينه و با بيان اين مطلب، اظهار داشت: اميدواريم در سال جديد نيز بتوانيم با كار و تلاش مضاعف همه كاركنان، در زمينه خدمات رساني مطلوب به مردم شريف استان، مانند سال هاي گذشته گام برداشته و به اهداف خود در زمينه تامين رفاه و رضايت كليه مشتركين محترم دست يابيم

 

ميربلوكي با اشـاره به رهنمودهاي مقام معظم رهبري و نامگذاري سال 97 با عنوان حمايت از كالاي ايراني؛ افزود: اين نام گذاري بر اساس نيازهاي واقعي جامعه به منظور توسعه كشور و استقامت در برابر دشمنان است و ما وظيفه داريم در اين راستا اقدامات جدي و موثري انجام دهيم و بايد همه امكانات براي حمايت از اشتغال پايدار جوانان و توليد كالاي مرغوب و باكيفيت ايراني بسيج شوند.