جستجو
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ خرداد
تاریخ
اخبار
امجدي پور رئيس امور بازرسي شركت ملي گاز: اخلاق اداري شالوده اصلي سلامت اداري و مبازه با فساد مي باشد امجدي پور رئيس امور بازرسي شركت ملي گاز: اخلاق اداري شالوده  اصلي سلامت اداري و  مبازه با فساد مي باشد
در راستاي ارتقاء سلامت اداري و آشنايي كاركنان با ضوابط قانوني موجود و بهره برداري از آنها جهت جلوگيري از ايجاد هرگونه تخلف و فساد اداري يك دوره آموزشي يك روزه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، اولين دوره آموزشي ارتقاي سلامت اداري و  مبازره با فساد درسال جاري روز يك شنبه 3 دي ماه در سالن آموزش ستاد شركت گاز خراسان شمالي با حضور آقاي امجدي پور رئيس امور بازرسي شركت ملي گاز  و سركار خانم سياح نماينده سازمان مديريت برنامه ريزي استان برگزار شد.

مهندس ميربلوكي مديرعامل  شركت گاز استان در اين باره گفت: از مهمترين اهداف برگزاري اين دوره آشنايي شركت كنندگان با آيين نامه پيشگيري و مبارزه با فساد، آشنايي با انواع طبقه بندي آنها و انواع پيامدهاي سلامت اداري و عوامل موثر بر آن مي باشد.