جستجو
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ خرداد
تاریخ
اخبار
در شركت گاز خراسان شمالي صورت گرفت: برگزاري دوره آموزشي حقوق شهروندي در نظام اداري همزمان با سالگرد رونمايي از منشور حقوق شهروندي در شركت گاز خراسان شمالي صورت گرفت: برگزاري دوره آموزشي حقوق شهروندي در نظام اداري همزمان با سالگرد رونمايي از منشور حقوق شهروندي
دوره آموزشي حقوق شهروندي در نظام اداري با حضور اعضاي هيئت مديره، هيات رئيسه شركت گاز استان و روساي ادارات گاز شهرستان و همچنين روساي پخش فرآوردهاي نفتي در روز چهارشنبه 29 آذر همزمان با سالگرد رونمايي از منشور حقوق شهروندي در سالن آموزش شركت گاز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، در راستاي تحقق منشور حقوق شهروندي ابلاغي از سوي رياست محترم جمهور و به منظور آشنايي بيشتر با اصول و مباني حقوق شهروندي و نظام اداري بر پايه قانون مداري، كارآمدي، پاسخگويي، شفافيت، عدالت و انصاف برگزار گرديد.