جستجو
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۴ مرداد
تاریخ
اخبار
: مديرعامل شركت گاز خراسان شمالي: سازمانها، ادارات و نهادهاي دولتي در مصرف گاز طبيعي صرفه جويي جدي نمايند :   مديرعامل شركت گاز خراسان شمالي: سازمانها، ادارات و نهادهاي دولتي در مصرف گاز طبيعي صرفه جويي جدي نمايند
مديرعامل شركت گاز استان خراسان شمالي تاكيد ويژه اي بر مديريت مصرف و صرفه‌جويي در گاز طبيعي ادارات استان كرد.

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، مديرعامل شركت گاز استان همچنين با اشاره به مصوبه هيئت دولت و ابلاغ آن در خصوص رعايت صرفه جويي در مصرف گاز طبيعي در دستگاههاي اجرايي ، از شروع بازرسي ها و اقدامات كنترلي اين شركت در ادارات دولتي خبر داد .