جستجو
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۸ تير
تاریخ
اخبار
برگزاري مانور سراسري زلزله در شركت گاز خراسان شمالي برگزاري مانور سراسري زلزله در شركت گاز خراسان شمالي
به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، دومين مانور زلزله در سال 96 در ساعت 09:00 صبح 26مهر با نظارت واحد hse شركت گاز طبق برنامه زمان بندي با به صدا درآمدن آژير خطر آغاز شد و در ادامه كليه پرسنل اين شركت در سطح استان بطور همزمان با همكاري امور HSE مراحل پناه گيري، تخليه اضطراري، حضور در محل امن را با حضور نيروهاي اورژانس استان به انجام رساندند .

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، دومين مانور زلزله در سال 96 در ساعت 09:00 صبح 26مهر با نظارت واحد hse   شركت گاز طبق برنامه زمان بندي با به صدا درآمدن آژير خطر آغاز شد و در ادامه كليه پرسنل  اين شركت در سطح استان بطور همزمان با همكاري امور HSE مراحل پناه گيري، تخليه اضطراري، حضور در محل امن را با حضور نيروهاي اورژانس استان به انجام رساندند .