جستجو
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۸ تير
تاریخ
اخبار
برگزاري دوره اصول و مباني طراحي ايستگاههاي تقليل فشار برگزاري دوره اصول و مباني طراحي ايستگاههاي تقليل فشار
دوره اصول و مباني طراحي ايستگاههاي تقليل فشار در شركت گاز خراسان شمالي برگزار گرديد.

دوره  اصول و مباني طراحي ايستگاههاي تقليل فشار در شركت گاز خراسان شمالي برگزار گرديد.

 به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، دوره آموزشي اصول و مباني طراحي ايستگاههاي تقليل فشار از  تاريخ16 تا 18 مهر ماه سال جاري به مدت سه روز در سالن آموزش ستاد برگزار گرديد.