جستجو
۱۳۹۷ سه شنبه ۱ خرداد
تاریخ
اخبار
اتمام گازرساني به روستاهاي شهرستان اسفراين تا پايان سال 96 اتمام گازرساني به روستاهاي  شهرستان اسفراين  تا پايان سال 96
به مناسبت هفته دولت 29 روستاي شهرستان اسفراين از نعمت گاز بهره مند شدند.

به گزارش روابط عمومي شركت گاز خراسان شمالي،به مناسبت هفته دولت 29 روستاي شهرستان اسفراين از نعمت گاز بهره مند شدند.