جستجو
۱۳۹۷ سه شنبه ۱ خرداد
تاریخ
اخبار
افتتاح 85 پروژه گاز رساني استان خراسان شمالي در هفته دولت 96 افتتاح 85 پروژه گاز رساني استان خراسان شمالي در  هفته دولت 96
به گزارش روابط عمومي شركت گاز خراسان شمالي، به مناسبت هفته دولت 85 پروژه شامل 75 طرح گازرساني به روستا ها و 10 پروژه گازرساني به صنايع به بهره برداري مي رسد

به گزارش روابط عمومي شركت گاز خراسان شمالي، به مناسبت هفته دولت 85 پروژه شامل 75 طرح گازرساني به روستا ها و 10 پروژه گازرساني به صنايع به بهره برداري مي رسد.