جستجو
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۸ تير
تاریخ
اخبار
برگزاري مانور سراسري زلزله و ايمني مدارس با مشاركت فعال اداره گاز شهرستان بجنورد برگزاري مانور سراسري زلزله و ايمني مدارس با مشاركت فعال اداره گاز شهرستان بجنورد
مانور امداد و نجات در زلزله با حضور دستگاه هاي عضو ستاد بحران شهرستان بجنورد در دبيرستان علامه جعفري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان خراسان شمالي، مانور مذكور با همكاري شركت گاز خراسان شمالي و تمامي ادارات با به صدا در آمدن آژير(( زنگ ايمني در برابر زلزله)) برگزار شد.

احسان ابهري ، رئيس اداره گاز شهرستان بجنورد اظهار داشت: با توجه به لرزه خيزي خراسان شمالي  و اهميت آمادگي دانش آموزان و كادر آموزشي مدارس در برابر اين پديده طبيعي، مانور سراسري زلزله و ايمني در دبيرستان علامه جعفري برگزار شد.