افتخارات
افتخارات شركت گاز استان خراسان شمالي:
  • كسب گواهي تعهد به تعالي سيستم پيشنهادهاي شركت ملي گاز ايران درسال 89
  • كسب تقديرنامه 3 ستاره در جشنواره ملي سيستم پيشنهادهاي شركت ملي گاز ايران درسال 90
  • كسب تقديرنامه 4 ستاره در جشنواره ملي سيستم پيشنهادهاي شركت ملي گاز ايران درسال 91
  • كسب تنديس برنزين در اولين جشنواره سرآمدي شركت ملي گاز ايران درسال 92 و 93
تاریخ بروزرسانی : 1396/02/17
تعداد بازدید : 2664
Powered by DorsaPortal