فراخوان پژوهشي

اولويت هاي پژوهشي مقطع كارشناسي ارشد و دكتري شركت گاز استان خراسان شمالي

1- بررسي چالش هاي جانشين ‌پروري در شركت گاز استان خراسان شمالي

2- بررسي وضعيت و چالش هاي كارگروهي  و تعيين راهكارهاي بهبود در شركت گاز استان خراسان شمالي

3- سنجش و ارزيابي پوسچر براي كاركنان ستادي اداري شركت گاز استان خراسان شمالي به روشهاي REBA و RULA ، مقايسه نتايج و ارائه راهكارهاي لازم

4- مطالعه وضعيت رواني و سطح رضايت كاركنان و خانواده هاي آنها 

تاریخ بروزرسانی : 1397/02/24
تعداد بازدید : 172
Powered by DorsaPortal