مدارك لازم جهت اشتراك پذيري

«مـدارک لازم اشتراك پذيري گاز  »

 

1-     هزينه بابت هر كنتور متناسب با نوع مصرف و ظرفيت كنتور به صورت جداگانه بـه شماره حساب 0101516458004 نزد بانك صادرات بنام شركت گاز خراسان شمالي طي فيش سه برگي واریز و نسخه صاحب حساب را جهت تشكيل پرونده ارائه فرمائيد .

 

2-    اصل  نقشــه ( ایــــزومتــــریـــک) تــأییــده شــده نظام مهندسي

 

3-    اصل سند (محضری و يا  قولنامه عادی)  + كارت ملي + کد پستی محل

 

4-    قبــض گــاز منـــزل مجـــاور( سمت راست يا چپ) یا کـارت زرد اشتــراک پـذیــری.

 

5-    حضور  صــاحـــب ملـــک  جهت امضاي پيمان فروش الــــزامــــی اســـت.

 

5-1- در صــــورت عدم حضور  صــاحــب ملـــک نماينده قانوني وي با  ارائه  و کـــالـــت محضــــری مي تواند امور  مربوطه را انجام دهد.  

5-2 در صورت ورثه اي بودن ملك ، ارائه گواهي انحصار وراثت الزامي است.

 

6-    اصل پروانه ساختماني + كپي صفحه اول

تاریخ بروزرسانی : 1392/02/29
تعداد بازدید : 3569
Powered by DorsaPortal