اعضای شورای پژوهش
حسن رضا ميربلوكي: مدير عامل و رييس شوراي پژوهش
شفق محمد جعفري: دبير شوراي پژوهش
محمدحسين رشيدي :عضو شوراي پژوهش
حسن سپهري فر: عضو شوراي پژوهش
مهدي ضميري: عضوشوراي پژوهش
محمد پناهي نژاد: عضو شوراي پژوهش
امين جودت: عضو شوراي پژوهش
علي وحيدي: عضو شوراي پژوهش
تاریخ بروزرسانی : 1396/02/10
تعداد بازدید : 3609
Powered by DorsaPortal