اعضای شورای پژوهش
حسن رضا ميربلوكي: مدير عامل و رييس شوراي پژوهش
شفق محمد جعفري: دبير شوراي پژوهش
حسن افتخاري :عضو شوراي پژوهش
حسين جمالي: عضو شوراي پژوهش
مهدي ضميري: عضوشوراي پژوهش
محمد پناهي نژاد: عضو شوراي پژوهش
امين جودت: عضو شوراي پژوهش
علي وحيدي: عضو شوراي پژوهش
تاریخ بروزرسانی : 1397/02/24
تعداد بازدید : 3726
Powered by DorsaPortal