مراحل اشتراک پذیری مشترکین جزء

مراحل اشتراك پذيري مشتركين جزء

 

1) اجراي لوله كشي و تهيه نقشه (براي اين كار مي توانيد به يكي از شركتهاي تاسيساتي ،گازرساني مجاز مراجعه نمائيد)
2) مراجعه به نمايندگي سازمان نظام مهندسي ناحيه مربوطه جهت بازرسي و تائيد سيستم لوله كشي داخلي .
3) مراجعه به دفاتر پيشخوان دولت استان با همراه داشتن مدارك زير جهت تشكيل پرونده ، تعيين ظرفيت كنتور ، پرداخت هزينه هاي

برقراري انشعاب گاز و دريافت شماره اشتراك
الف) نقشه سيستم لوله كشي داخلي تائيد شده از سازمان نظام مهندسي با تعيين نوع مصرف در نقشه
ب) همراه داشتن سند مالكيت يا قولنامه جهت رويت
پ) همراه داشتن اصل شناسنامه جهت رويت
ت) پرداخت هزينه هاي برقراري انشعاب گاز طبق تعرفه هاي سال جاري

 

تاریخ بروزرسانی : 1397/02/29
تعداد بازدید : 3359
Powered by DorsaPortal