اساسنامه

اساسنامه شركت گاز خراسان شمالي
به موجب اساسنامه شركت گاز استان خراسان(سهامي خاص) ،‌ اهداف و وظائف اين شركت عبارت است از :

الف ) دريافت ، توزيع ، خريد و فروش و حق العمل كاري گاز طبيعي با رعايت مقررات و قوانين مربوطه

ب ) حفظ ، نگهداري و اداره عمليات مربوط به شبكه هاي توزيع گاز ، ايستگاههاي تقليل فشار ، ايستگاههاي اندازه گيري ، ايستگاههاي حفاظت از زنگ و سايرتاسيسات و ابنيه مرتبط با فعاليتهاي شركت
ج ) ارائه خدمات به متقاضيان و مشتركين گاز طبيعي ، فروش گاز براساس قرارداد و اهتمام در ارتقاء كيفيت خدمات قبل و بعد از فروش به مشتركين و مصرف كنندگان گاز طبيعي
د ) مطالعات فني ، مهندسي ،‌اقتصادي و طراحي و اجراي طرحهاي گازرساني و ايجاد و احداث تاسيسات و ابنيه لازم جهت نيل به اهداف شركت حسب برنامه هاي مصوب شركت ملي گاز ايران
هـ) مشاركت و اهتمام در تهيه و تنظيم مقررات و استانداردهاي فني و ايمني و لزوم رعايت ضوابط و استانداردها در كليه زمينه هاي بهره برداري ، ‌نگهداري تاسيسات و اطمينان از اجراء و رعايت ضوابط مذكور توسط مصرف كنندگان گاز طبيعي و همچنين فراهم آوردن شرايط مناسب ولازم جهت استفاده بهينه و منطقي از گاز طبيعي
و ) مراقبت و اهتمام لازم براي توسعه و پيشرفت فعاليتهاي موضوعه شركت از لحاظ علمي ، فني و اقتصادي و كوشش درافزايش استفاده از سهم داخلي در طراحي ، ساخت واجراء طرحهاي توسعه اي
ز ) اهتمام وكوشش به منظور ارتقاء سطح دانش و معلومات تخصصي نيروي انساني در جهت توسعه امر فعاليتهاي موضوعه شركت و افزايش بهره وري نيروي انساني
ح ) كوشش در اداره امور شركت بر مبناي بنگاهها ي اقتصادي ، بهينه سازي و بهره وري مناسب از امكانات و منابع برقراري نظامهاي حسابداري مديريت و صنعتي
تاریخ بروزرسانی : 1391/06/15
تعداد بازدید : 3799
Powered by DorsaPortal