تاریخچه

قرن حاضر از سوي صاحبنظران عرصه انرژي، به قرن گاز نامگذاري شده است كه اين موضوع اهميت استراتژيك اين انرژي پاك و ارزان را مشخص مي سازد.
شركت ملي گاز ايران به عنوان متولي اصلي صنعت گاز كشور اهداف خود را برنامه ريزي در جهت استفاده بهينه از گاز طبيعي به عنوان يكي از محور هاي توسعه پايدار كشور، آسايش و رفاه مردم، رشد صنعت، حفظ محيط زيست و تلاش در جهت صيانت از گاز طبيعي به عنوان سرمايه ملي و بالابردن روزافزون سهم گاز در سبد انرژي كشور مي داند.

عمليات گازرساني به شهرهاي استان خراسان شمالي از سال ۶۱ يعني ۴ سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي آغاز گرديده و تاكنون اقدامات ارزنده اي در زمينه گازرساني به شهرها و روستاهاي استان به ويژه پس از تشكيل استان صورت پذيرفته است. بگونه اي كه تا ابتداي تشكيل استان ۹ شهر از نعمت گاز طبيعي برخوردار بوده و هم اكنون با 78% رشد به 16 شهر رسيده است. (گازرساني به 2 شهر در حال اجرا مي باشد)
در زمينه گازرساني به روستاها، شركت گاز خراسان شمالي اقدامات بي شائبه اي در اين خصوص انجام داده بگونه اي كه ۲۶ روستاي گازدار در ابتداي تشكيل استان به 289 روستا رسيده كه رشد 1012 درصدي در اين زمينه شاهد هستيم. (گازرساني به 125 روستا در حال اجرا مي باشد)
ضمن اينكه گازرساني به صنايع و نيروگاه بعنوان اولويت كارآفريني همواره مورد توجه اين شركت قرار دارد بگونه اي كه با تحت پوشش قرار دادن 214 مصرف كننده عمده و صنعتي ، ۷۶ % مصرف كل استان را به خود اختصاص داده است.

تاریخ بروزرسانی : 1392/02/29
تعداد بازدید : 4218
Powered by DorsaPortal